Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Κασιδιάρης: «Παραδουλεύτρα του Ερντογάν ο Παυλόπουλος»

Μία ὁμιλία πού δέν ἂντεξαν να ἀκούσουν οἱ νεογενίτσαροι !!!.... Καί τήν διέγραψαν ἀπό τό κοινοβούλιο  !Εἶναι ἀπαγορευμένο να λές ὂχι στήν Τούρκικη ἀλαζονεία, βαρβαρότητα καί αὐθάδεια  !!!


Εἶναι ἀδιανόητο στήν χαμερπῆ πολιτική  να τρίβεις στά μοῦτρα τους τίς πράξεις τους τό 1955 στήνΚωνσταντινόπουλι ὃταν ἒδιωξαν 120 χιλιάδες Ἓλληνες σε μία νύκτα μέσα ἀπό φόνους, βιαιοπραγίες, βιασμούς, ληστεῖες καί σε ὃτι ἂλλο ἐκφράζει φρικτός ὑπόκοσμος πού εἶναι καλυμένος με κρατική ὑπόστασι  !

Αὐτά τούς εἶπε ὁ Κασιδιάρης !


Τούς εἶπε ὃτι ἒμειναν στήν Θράκη με βάσι τήν ἀναλογία  ! Δηλαδή 300.000Ἓλληνες στήν Τουρκία, τόσοι ἀντίστοιχοι θά ἒμεναν καί στήν Ἑλλάδα !


Πόσοι Ἓλληνες εἶναι σήμερα στήν Πόλι ;  Τριακόσια κουφάρια γερόντων πού σέ λίγο θά ἒχουν ὃλα ἐξατμιστεῖ !..


Αὐτές τίς ἀλήθειες, δέν τόλμησε ποτέ να προβάλλει κυβέρνησις "Ἑλληνική" καί να ἀπαιτήσει τούς ἀνάλογους συμψηφισμούς ! 
Καί ἂν ἓνας Ἓλληνας τίς προβάλλει  τίς διαγράφουν ἀπό τά πρακτικά καί τόν διαπομπεύουν ὡς φασίστα !!!

Μία ὁμιλία πού δέν ἂντεξαν να ἀκούσουν οἱ νεογενίτσαροι !!!.... Καί τήν διέγραψαν ἀπό τό κοινοβούλιο  !

Ὃ,τι διαγράφεται ὃμως μέσα στό ἂνδρο τῶν ὑποτακτικῶν στά ξένα ἀφεντικά, γράφεται βαθιά στίς ψυχές αὐτῶν πού δέν ὑποδουλώνονται...

OI ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ....

...καί οἱ δήμαρχοι με τά δημοτικά συμβούλια ὂχι μόνον εἶναι παχυδερμικά ἀμέτοχοι στά προβλήματα τῶν δημοτῶν των, ἀλλά ἐπι πλέον συναγελάζονται καί ἀλληλο δοξαζονται στα πανηγύρια με τούς ἐκπροσώπους τῶν κατοχικῶν δυνάμεων τοῦ κράματος νομοθετικοεκτελεστικῆς ἐξουσίας !!!
Ἐπί τέλους κάποιοι στήν Κεντρική Ἓνωσι τῶν δήμων ἒβαλαν τό θέμα τῶν ἀναγκαστικῶν πλειστηριασμῶν !
Ἂν φυσικά τήν τοπική αὐτοδιοίκησι ὣς θεσμό δέν τήν εἶχε κάτω ἀπό τόν ἒλεγχό της ἡ κομματική ἐξουσία, δέν θα μποροῦσε να περάσει κανένα ἀντικοινωνικό μέτρο .
Μήν φανταστοῦμε ὃτι ἦσαν τυχαῖες ἢ ἀθῶες οἱ δομές στίς ὁποῖες στήριξαν τίς νέες μορφές συγκεντρωτικῶν δήμων μέ ὀνόματα "Καπόδίστριας" ἢ "Καλλικράτης" !...
Ὃλα ἦσαν σχεδιασμένα ἀπό χρόνια καί εἶχαν συγκεκριμένους στόχους... Ὂχι φυσικά αὐτούς με τούς ὁποίους πότιζαν τήν ἀφέλεια τῶν κομματικά μαντρωμένων οἱ ὁποίοι παραφούσκωσαν ἀπό τόν πλούσιο σανό με τό ὁποῖο τούς τάϊζαν ...
Κατ΄ἀρχήν ἡ νέα μορφή ὑποτιθέμενης αὐτοδιοικήσεως δέν ἒχει καμία σχέσι ἀνάμεσα σέ λέξεις καί περιεχόμενο ...
Τοπική = τόπος   
Αὐτοδιοίκησις =  ἐξουσία γιά ἐπίλυσι προβλημάτων καί σχεδιασμῶν πού ἒχουν σχέσι μέ τόν χῶρο.
Καί ἐπειδή ὁ χῶρος ἀπό μόνος του εἶναι ἂψυχος, ἒχουν σχέσι με τήν ψυχή του, πού εἶναι οἱ ἂνθρωποι.
Ἐδῶ οἱ ἂνθρωποι δολοφονοῦνται καί καταδυναστεύεται ἡ ὓπαρξίς τους , καταστρατηγοῦνται τα ἀτομικά καί κοινωνικά τους δικαιώματα, αὐτά ἀκριβῶς πού ἒχουν θεσπιστεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ καί οἱ ἂμεσοι έκπρόσωποι τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν ὂχι μόνον ἀπέχουν δραματικά ἀπό τίς εὐθῦνες τους γιά τήν προάσπισι τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν τους, ἀλλά ἐπι πλέον ἒχουν γίνει συμπληρωματικά ἐργαλεῖα καταδυναστεύσεώς των ! 
Κάποιοι λοιπόν στά κεντρικά συμβούλια, ἒπιασαν ἀμυδρά τό μήνυμα ...
Ἂν δέν τό πιάσουν  σε βάθος ὣστε νά ἒρθουν ἀρωγοί στούς συμπολίτες, αὒριο που θα φύγει αὐτή ἡ μπόρα, θα ταχθοῦν στήν τάξι τῶν μυασμάτων ...
Τό ἀκοῦτε βαρύκοοι ἐλαφροΐσκιωτοι τοῦ τοπικοῦ κουβέρνου;...
(Λεπτομέρειες γιά τό τί εἶπαν στήν ἓνωσι τῶν δήμων ἐδῶ)

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

"Έρχεται λαϊκή εξέγερση που θα χτυπήσει σαν καταιγίδα τους προδότες της ...


Ὀργή  !_Περίληψις εἰδήσεων σύντομη καί περιεκτική  !!!

Διαδῶστε  την ...

Κασιδιάρης: "αλβανοί και ρομά πήραν το κοινωνικό μέρισμα - Ρατσισμός κατ...

Δέν μπορεῖ κάποιος να διαφωνήσει σέ ὃλα αὐτά τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τόν ἀντίλογο στόν κυβερνητικό λόγο καί τα ὁποῖα ἀντιδημοκρατικά ἀποκλείονται ἀπό τήν ἐνημέρωσι τῶν πολιτῶν !!!

Στίς σχολές δημοσιογραφίας, μαθαίναμε ὃτι τά γεγονότα εἶναι ἱερά καί οἱ κρίσεις ἀνήκουν στόν καθ΄ἓναν !

Ἐδῶ ἀντίθετα σ' αὐτό τό μόρφωμα πού ἀποκαλοῦν δημοκρατία, περισσεύουν οἱ κρίσεις πάνω σε γεγονότα πού ἐπιμελῶς ἀποκρύπτονται `!!! 

Αὐτό ἀντιμετωπίζεται μόνον με τήν μαζική ἀμφισβήτισι... Δηλαδή ἐρευνῶ αὐτό πού θέλουν να μοῦ ἀποκρύψουν καί περιφρονῶ αὐτό πού μοῦ προωθοῦν ...

(Εἲδαμε με τί οἰκτόλογα μᾶς πλάσαραν τούς Λεβέντηδές τους...)

Ὃποιος ἒχει ποιό ἐμπεριστατωμένες ἀπόψεις καί προοπτικές, ἂς μᾶς τίς παρουσιάσει...

Ο ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

...προχωρᾶ ἀκάθεκτος καί με τήν συμμετοχή τῶν ΜΑΤ ἐνάντια σ΄αὐτούς πού πῆγαν σήμερα να τόν ἐμποδίσουν διακόπτοντας τούς πλειστηριασμούς στο εἰρηνοδικεῖο Ἀθηνῶν !!!
Συγχρόνως, οἱ "δημοσκόποι" μᾶς ἐτρέλαναν με τά ἀποτελέσματά τους πού δείχνουν λαό πανευτυχῆ!..
Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ εὐτυχία πού πρέπει κάποιος να ἒχει ἰσχυρά νεῦρα να τήν ἀντέξει...
Διαφορετικά, πηδᾶ στό κενό ἀπό τό μπαλκόνι του, ἢ παίρνει ψυχοφάρμακα, ἢ φεύγει ἀπό αὐτήν τήν χώρα ...
Εἶναι δύσκολο να ἀντέξει ἓνας φτωχός τήν εὐτυχία να ἀντικατασταθεῖ ἡ φτωχή του στέγη με τά λαμπρά ἆστρα τοῦ οὐρανοῦ ἢ με τόν ἣλιο τοῦ καλοκαιριοῦ πού γιά τούς βόρειους ἀποτελεῖ μεγάλο ὂνειρο!!!...
Αὐτήν  ἀκριβῶς ἑρμηνεύουν οἱ τετραπέρατοι δημοσκόποι στίς καθημερινές τους δημοσκοπήσεις οἱ ὁποῖες πάλι δέν ὑποφέρονται ἀπό τήν ὑπέρμετρη ἐσωτερική χαρά πού σοῦ δείνουν...
(Εἲπαμε, ὃ,τι ὑπερβαίνει τό μέτρο, δέν ἀντέχεται εὒκολα...) 
Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατό να ζήσει ὁ σημερινός πανευτυχής πολίτης, χωρίς ΨΥΡΙΖΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ καί τά διάφορα ...παραπόταμά τους ;
Γιά να ἐνισχύσουμε τούς γκαλοπίστες στο ἒργο τους βλέπουμε ἐδῶ τίς ἀνάρμοστες συμπεριφορές τῶν ἐχθρῶν τοῦ σοσιαλισμοῦ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΚΛΩΠΑΣ: "Ξυπνήστε ρε: Ποιος είναι ο Γρηγορόπουλος για να τ...

Παραπέμπω σ' ἓνα ἀξιόλογο ἱστολόγιο...

Ἃλλωστε σέ προηγούμενες δημοσιεύσεις,  ἒχω ἀναφέρει ὃτι ἦταν ἓνα περιστατικό, εὐκαιρίας  ἢ σχεδιασμένο, πού ἀπέβλεπε στούς ἐντός τῶν πόλεων ἐμπρησμούς, γιά να λειτουργοῦν ὡς συμπλήρωμα τῶν μεγάλων ἐμπρησμῶν τῆς ὑπαίθρου πού  ὃλοι μαζί, στόχευαν στό να μήν περάσουν οἱ στρατηγικῆς σημασίας συμφωνίες μέ τήν Ρωσία !...

Ἡ ἀκραία  ἐκμετάλλευσις αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἀπό τήν "Ἀριστερά" , ἂφησε νά τῆς πέσει καί τό τελευταῖο φύλο συκῆς τοῦ ὑποτιθέμενου "Άντιαμερικανισμοῦ" της...

Δηλαδή ποιό λιανά, ἡ "Ἀριστερά" ἀντί να καλλιεργήσει ψυχραιμία, ὣστε μέσα ἀπό αὐτήν νά συμβάλλει στόν ἀπεγκλωβισμό τῆς χώρας ἀπό τούς δυτικούς δυνάστες πού σε κάθε της βῆμα κατακεραύνωνε,   ἒριχνε λάδι στήν φωτιά μέσα ἀπό τίς κινητοποιήσεις, λειτουργώντας ὡς συμπλήρωμα στίς σκοπιμότητες τῶν μεγάλων ἐμπρησμῶν τῆς ὑπαίθρου ...  

Δέν χρειάζονται πολλά γιά να καταλάβει κάθε ἐλεύθερος πολίτης ὃτι οἱ πολιτικές δυνάμεις τῆς χώρας μας ἀποτελοῦν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα καί ὃτι ἡ Βουλή ἀποτελεῖ τόν μπερντέ σέ παράστασι Καραγκιόζη... ΚΥΚΛΩΠΑΣ: "Ξυπνήστε ρε: Ποιος είναι ο Γρηγορόπουλος για να τ...: Πεδίο μάχης σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.