ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΒΙΤΑΛΗ

Ἀπό παντοῦ δυνατές πατριωτικές φωνές καί ἐνέργειες !
Δηλαδή, ἒχουμε τό πλεονέκτημα να δεχτοῦμε τίς καλύτερες, ἀφοῦ  πρῶτα ἒχουμε γκρεμίσει τίς βλαβερές προκαταλήψεις.
Οἱ καθαρές συνειδήσεις πού λέγονται πατριῶτες, μελετοῦν τα δεδομένα, προτείνουν λύσεις καί προχωροῦν σε πράξεις, ὃπως φαίνεται μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο!
Καί λύσεις δέν εἶναι αὐτές πού διχάζουν, ἀλλά αὐτές πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους καί τούς κάνουν νά αἰσθάνωνται πολίτες.
Ὁ πολίτης, δέν ἀναπτύσει ἀντιπαλότητες, οὒτε ἀποκηρύσσει τίς ἀπόψεις τῶν ἂλλων περιλούζοντας τους μέ λάσπη! Συνευρίσκεται ἁρμονικά στόν κοινό χῶρο !
Μόνον οἱ ἐξουσιαστές ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τήν Βαβυλώνεια πολυγλωσία τήν ὁποία μεθοδικά καλλιεργοῦν μέσα ἀπό τούς μηχανισμούς των πού λέγονται κόμματα.
Ἒμεινε λοιπόν μία καί μοναδική ἀπαντησις στό Ἑλληνικό πρόβλημα . 
Ἡ ἂμεση δημοκρατία τοῦ Καποδίστρια πού ἐφαρμωζεται στην Ἑλβετία καί ἐφαρμώστηκε στήν Ἰσλανδία μετά τήν ἀπάτη τῶν πολιτικῶν της. 
Ἀνάσανε ἡ Ἰσλανδία  ! Συνῆλθαν οἱ πολίτες της καί βρῆκαν τόν σωστό δρόμο  !
Δηλαδή, ἒστειλαν τούς πολιτικούς ἀπατεῶνες μαζί με τούς τυχοδιῶκτες τῶν τραπεζῶν στήν φυλακή καί πῆραν τήν κατάστασι στά χέρια τους . 
Και ὃλα αὐτά τα πέτυχαν μετά ἀπό μία πάνδημη λαϊκή συνέλευσι μπρός ἀπό τόν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἒθεσαν τό παλλαϊκό αἲτημα να ἀποπέμψει ἂμεσα τήν πολιτική ἀλητεία.
Γι'αὐτό ἀκριβῶς χάθηκε ἡ χώρα αὐτή ἀπό τήν ἐπικαιρότητα ... 
Διότι δέν συνέφερε τούς ἐξουσιαστές...
Καί τό σύστημα, αὐτό ὃ,που οἱ πολίτες παίρνουν τήν κατάστασι στά χέρια τους, λέγεται ἂμεση δημοκρατία.
Αὐτήν πού ἢθελε να ἐφαρμώσει ὁ μεγαλος Ἓλληνας κυβερνήτης στήν Ἑλλάδα καί πού ἐφάρμωσε στήν Ἐλβετία !
Στήν Ἑλλάδα τόν δολοφόνησαν τα ξένα τραπεζιτικά συμφέροντα γιά τόν λόγο ὃτι ἒβαζε σέ σωστά θεμέλεια τό νέο κρᾶτος... 
Ἂς εἲμαστε ὃλοι παροντες σ' αὐτές τίς ἱστορικές διαδικασιες πού θα ἀκολουθήσουν !
Γιά να δημιουργήσουμε τό ὑπερσχῆμα πού θά περιλαμβάνει στίς τάξεις του σε παραγωγική συνύπαρξι, ὃλους τούς ἐνεργούς καί ἒντιμους πολίτες !
Γιά νά δικαιώσουμε μετά ἀπό δύο αἰῶνες τόν μεγάλο μας Ἃγιο Κυβερνήτη !
Ἡ ἱστορία ἒχει ξεκινήσει ἀπό τήν Κρήτη καί δέν πρόκειται να σταματήσει ἂν δέν φέρει ρηξικέλευθες ἀνατροπές...

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ


...γιά να βροῦμε τήν κοινή μας γλῶσσα καί ἒτσι  νά πάψουν να κυριαρχοῦν στίς ψυχές καί στα σώματα τῶν Ἑλλήνων οἱ μέτριοι καί οἱ οὐτιδανοί!!!
      Ο Ἐλληνας πολίτης :

α) Δέν είναι ούτε "αριστερός", ούτε "δεξιός". Δέν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμία συμμαχία, σε καμία Ανατολή ή Δύση. Δέν είναι οπαδός τής ισοπεδοτικής παγκοσμιοποιήσεως που οδηγεί στήν άνθρώπινη δουλεία αλλά μαχητής τού οικουμενικού Ελληνισμού πού οδηγεί στήν παραγωγική  συνύπαρξη καί στόν αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στίς κοινωνίες . Γι΄αυτό, τό πολιτικό του σύστημα πρέπει να δομηθεί με γνώμονα τό συλλογικό καί εθνικό συμφέρον,  ενώ την κάθε συμμαχία πού επιβάλλουν αναγκαστικά οι συνθήκες, να τήν δέχεται μόνον με το πνεύμα τής απόλυτης αμοιβαιότητας.
     β) Πιστεύει ότι , ο Ελληνικός πολιτισμός, είναι ενιαίος καί άδιάσπαστος, από τά βάθη τών αιώνων μέχρι σήμερα. 'Οσοι προσπαθούν νά διασπάσουν τήν εσωτερική του συνέχεια και συνοχή, εργάζονται  συνειδητά ή  ασυνείδητα γιά ξένα συμφέροντα.
      γ) Πιστεύει ότι η αξία τού ανθρώπου δέν καθορίζεται από τόν οικονομικό πλούτο αλλά από τήν ηθική διάσταση τής προσωπικότητάς του, ζητούμενο που πρέπει να απασχολεί τόν κάθε 'Ελληνα ώστε έτσι να καταλήξουμε  όλοι σε δημιουργική συνύπαρξη.  Μοναδική απάντιση σ αυτό τό ερώτημα έχει δώσει η διαχρονική Ελληνική φιλοσοφία καί ιστορία, στοιχεία που απεχθάνονται οι εισαγόμενες ψευδοκοινωνικές ιδεοληψίες με τούς  αφελείς αποδέκτες τους.
     δ) Οι χώροι τής παιδείας ειναι ιεροί, πρέπει να κινούνται αυστηρά μέσα στά όρια τών αέναων παραδοσιακών μας αξιών, τής έρευνας καί τής επιστήμης. Εκεί, καμία πολιτική η κομματική φατρία δέν έχει θέση.
     ε) Πιστεύει ότι γιά να επιβιώσουμε μέσα στήν παγκόσμια ζούγκλα της ληστείας καί αρπαγής, τήν οποία ζούγκλα κανένας παγκόσμιος οργανισμός δέν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει ποτέ να τιθασέψει, οφείλουμε να καλλιεργούμε ενιαία συνείδηση οι πολίτες, αμοιβαίο σεβασμό, να διασφαλίζουμε  αξιοπρεπή διαβίωση,  νά διατηρούμε δυνατό στρατό, κατασταλλαγμένη με μόνιμους στόχους καί σέ βάθος χρόνου διπλωματία που δέν θα μπορεί κανένας πολιτικός παλιάτσος να διαταράξει, δυνατή παιδεία, αυστηρή περιβαλλοντική συνείδηση, αρχές τίμιων καί παραγωγικών κοινωνικών σχεσεων, επαρκή δικαιοσύνη.
     στ) Πιστεύει ότι μέ βάση αυτές τίς αρχές, θά κάνουμε τήν Ελλάδα πρωτεύουσα τού κόσμου καί όχι τού τρίτου κόσμου όπως οι εσωτερικοί καί εξωτερικοί μας εχθροί έχουν σχεδιάσει και εφαρμώζουν.
     Γι αυτό,  πρέπει να προχωράμε μέ πίστι μόνον στίς αξίες μας, απαλλαγμένοι απο τις διχαστικές ψευτοπολιτικές ιδεοληψίες οι οποίες αποτελούν Δούρειους Ίππους ξένων καί ντόπιων κέντρων συμφερόντων.
   Μέσα από τα καθημερινά εγκλήματα τών ξενόδουλων πολιτικών φατριών,  ανδρώνουμε τίς ψυχές μας καί δίνουμε τέλος στούς διαδόχους  τών Μαυροκορδάτων καί  Κωλέτηδων τής πολιτικής, πού φυλάκισαν καί σκότωσαν τούς αγωνιστές τού 21 ,  που ξεπούλησαν τα ιερά καί τά όσια, που δολοφόνησαν κάθε παραγωγική διαδικασία, που υποδούλωναν τό έθνος σε ξένες τράπεζες και δουλεύουν για ξένα αφεντικά τά οποία τούς παρέχουν ασφάλεια,  που υπέσκαψαν κάθε μας δυναμική γιά να αλλάξουν σήμερα εις βάρος μας τά εθνικά σύνορα, πού νέμονται αυθαδέστατα τήν εξουσία και τόν κοινωνικό πλούτο μαζί με το υπηρετικό τους προσωπικό στήν ενημέρωση, στα δημόσια έργα καί σε δημόσιες θέσεις
    Δεχόμαστε αυτές τίς διαχρονικές αρχές, σπάμε τίς διχαστικές προκαταλήψεις, μπαίνουμε στόν κοινόν αγώνα,  συστρατευόμαστε ενωμένοι, ελέυθεροι από κόμματα καί από φατριες τίς οποίες αυτά υπηρετούν.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Sukhoi 35 for GreeceΠρέπει  να ἒχεις γερά νεῦρα για να διαβάσεις αὐτήν τήν εἲδησι ἐδῶ ....
Καί γερότερα ὃταν δεῖς τό σχετικό βίντεο  ...
Τελικά ποιούς ἐπιβήτορές μας στήριξε τό ἐθνικό μας σπόρ πού λέγεται συλλογική μαλ@@@@@κία !!!..
Στούς ἀρχαίους χρόνους πού ἀπαξιώθηκαν ἀπό τήν σύγχρονη ἀπαιδεία, ἒλεγαν ὃτι μία κοινωνία κυβερνᾶται καλῶς ὃταν αὐτοί πού δέν ἀδικοῦνται, ἀγανακτοῦν ἐξ ἲσου μ' αὐτούς πού ἀδικοῦνται ...
Ἐδῶ ἀδικήθηκε ὁ πλησίον, ἡ χώρα, ἡ διεθνής τάξις καί εἰρήνη !

Ἐδῶ ὁ βολεμένος πού ἐκπόρνεψε τήν ψυχή του για τό βόλεμα, θά ἀγανακτήσει  μόνον ὃταν ἡ συμφορά κτυπήσει τήν δική του ὓβρι πού μετέτρεψε σέ φθηνές πολυτέλειες καί σε ἂψυχα παλάτια μέσα στά ὁποῖα ἐξέθρεψε ἂνευρα παιδοβούβαλα τοῦ ἀναστήματός του!!!
Γι΄αὐτό τό κόστος τῆς συλλογικῆς ἀφροσύνης θα εἶναι δραματικότερο...
Ἀλλά, πᾶντα τό βάρος της τό σήκωσαν οἱ λίγοι...
Ἂς εἲμαστε ἀπό τούς λίγους!  Καί ἂν ἒτσι πῆραν αὐτήν τήν πορεία τά πράγματα, ἂς κρατήσουμε στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τοῦ Λεωνίδα...
Διότι μόνον τό πνεῦμα ταξιδεύει αἰώνιο, ἀσφαλές καί ζωογόνο μέσα στόν χρόνο καί στήν οἰκουμένη... 
Μέσα ἀπό αὐτό, θα φυτρώσουν νέες  ζωντανές συνθέσεις...
Καί ἂς μήν μᾶς διαφεύγει ὃτι ὁ μεγάλος ἐχθρός τοῦ πνεύματος, ἒχει τό ὂνομα φόβος...

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΕΓΩ Ο ΚΑΝΕΝΑΣ...

Ὁ ἐλεύθερος ἂνθρωπος ψάχνει, ἀκούει, κρίνει, ἀποφασίζει ...

Ὁ ἐλεύθερος ἂνθρωπος ψάχνει γυροσκοπικά 360 μοῖρες, χωρίς προκατάληψι, χωρίς φόβο ὃτι θά ἁλωθεῖ ἢ ὃτι θα μολυνθεῖ ἀπό τόν ἐχθρό, διότι τόν κάθε ἐχθρό, πρέπει να τόν γνωρίσεις γιά να τόν πολεμησεις. Δέν ἀφήνει οὒτε μία μοῖρα ἀνεξερεύνητη, διότι μέσα σ'αὐτήν μπορεῖ να βρίσκεται τό στοιχεῖο πού θα ἀποτρέψει κακές καταστάσεις ἢ θά φέρει ζωτικές ἀνατροπές.

Εἶναι ἂλλη μία σοβαρή πηγή σκέψεων, προβληματισμῶν καί προτάσεων πού ἀπευθύνονται στόν πολύπαθο σύγχρονο Ἓλληνα .

Ἓνας πρακτικός συλλογισμός πού τάσσει τόν ἂνθρωπο στήν  πραγματική του θέσι μέσα στήν κοινωνία, μέσα ἀπό τήν ὁποία θέσι ἀποτρέπει τήν χειραγώγησι του ἢ της, ἀπό ὃλους αὐτούς τούς τύραννους μασκοφόρους "σωτῆρες" ψευτοδημοκράτες οἱ ὁποῖοι ἒγιναν κυρίαρχοι τοῦ κοινωνικοῦ πλούτου καί ἐμπορεύονται τό ἒθνος στα σκοτεινά καταγώγεια τῶν ξένων συμφερόντων εἰπράττοντας πλουσιοπάρωχα μεσητικά ...

Ἐγώ ὁ κανένας λέγεται τό κίνημα...

Ὁ κανένας πού εἶμαι μέλος τῆς κοινωνίας καί ἐξουσιάζω ὡς σύνολο ὂχι ὡς αὐθαίρετη καί καταχρηστική μονάδα, οὒτε ὡς συμπλεγματική προσωπικότητα πού θέλει να ἐπιβάλλει στούς ἂλλους τίς δικές της κακοτροπίες ἢ ἰδεοληψίες.

Ἡ ἰδέα καί τα μηνύματα βγαίνουν μέσα ἀπό τήν μεγάλη Ὁδύσσεια ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τήν παιδεία τοῦ λαοῦ γιά χιλιάδες χρόνια καί αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού δέν κατάφεραν να τήν ἀφανίσουν οἱ αἰώνιοι ἀντίπαλοι τοῦ φωτός. 

Τό ἱστολόγιο τῆς πρωτοποριακῆς ὁμάδας  Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Οἱ Τοῦρκοι στόν ρυθμό τῆς ὑπερδυνάμεως ...

Ἡ Ἑλλάδα στόν ρυθμό τῆς ρόζ βουλῆς !!!...

Οἱ Ἓλληνες στόν ρυθμό τῆς "ἰδεολογίας"  ἒχουν ἀπομονωθεῖ ὁ καθ' ἓνας στήν ὁμαδούλα του μέσα ἀπό τήν ὁποία ...σώζει τήν πατρίδα ....

Ἐνῶ τήν ἲδια στιγμή ἡ Γερμανία ξεπουπούλιασε καί τά τελευταία ἲχνη παραγωγικότητας τῆς χώρας πού κάποτε ἦταν δική μας !

Τί ἂλλο περιμένουμε ;

Νά κλαῖμε ἒξω ἀπό τίς κατοικίες πού κάποτε ἦσαν δικές μας καί τώρα τίς κατέχουν εἰσαγόμενοι ξενόγλωσσοι ἀφεντάδες !

Καπότε τήν Ἑλλάδα τήν κυβερνοῦσε ἡ γενιά τῶν ἀρίστων, ἐνῶ τώρα τήν κάνει σκορποχῶρι ἡ γενιά τῶν ἀχρήστων πού τρέχει να ἁγιάσει τό χέρι της άκουμπῶντας με χειραψία τό χέρι τοῦ πολιτικάντη ἐκπροσώπου τοῦ ξένου κατακτητῆ  !!!

Μέ την πρωτοκαθεδρία τῶν ἐκπροσώπων τῆς "Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως", ἒτσι ὃπως ὀνόμασαν
ἓναν παράλληλο καταδυναστευτικό θεσμό...


Ὃσο καί να διαφωνεῖς "ἰδεολογικά" μέ ὁποιονδήποτε ἀντιστέκεται, θά ὂφειλες να τοῦ πεῖς μπράβο καί  νά ἀποδείξεις ἓναν ἀνώτερο τρόπο ἀντιστάσεως...

Ἀλλά ἐπειδή δέν τόν ἒχεις, προσπαθεῖς μέ λᾶσπες καί ἀπαξίωσι να δείξεις τήν ὑπεροχή σου ...

Ἂκουσε φίλε ! 

Κατάλαβέ το ὃτι ὀφείλεις νά τόν καταλάβεις γιά σέ καταλάβει καί αὐτός μέ τελικό στόχο μέσα ἀπό την συνενόησι καί ἑνότητα να γίνουμε  δυνατοί ...

Καί αὐτό δέν πραγματώνεται μέ τά λασπώματα, ἀλλά με τήν ἐπαφή

Γι'αὐτό, εἶμαι ὑπέρ τοῦ αὐριανοῦ  συλλαλητηρίου  καί ὑπερ ὁποιουδήποτε συλλαλητηρίου πού δέν θά παρουσιάζει κομματικες σημαῖες...

Ἐ δέν πρόκειται νά κάνει καί Κούλης συλλαλητήριο, οὒτε ἡ Πασόκα,  οὒτε τα ποτάμια, οὒτε τα παραπόταμα μέ τούς Λεβεντομ@@@@@@@κες τους.... ὁπότε δέν κινδυνεύουμε ἐδῶ νά ἀστοχήσουμε ...

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Οι Τούρκοι μετανάστες ξεκίνησαν να ψηφίζουν για τις εθνικές εκλογές της ...

Στήν Τουρκία ψηφίζουν οἱ Τοῦρκοι μετανάστες καί ἐδῶ, στήν χώρα τοῦ ρόζ κοινοβουλίου, δίνεται ψῆφος στούς λαθρομετανάστες !!!

Διότι ἐκεῖ ἒχουν κρᾶτος, ἐνῶ ἐδῶ ἒχουμε καταντήσει φτηνό καί γιά φτύσιμο παρακρᾶτος !!!

Ἀλήθεια, γιατί δέν τολμοῦν να ἐνεργοποιήσουν τίς διαδικασίες ὣστε να ψηφίσουν ὃλοι αὐτοί πού βίαια ἐκπατρίστηκαν ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Ἦσαν ποιό ἐπείγοντα θά μοῦ πεῖτε τά ρόζ νομοσχέδια διότι πῶς θά ἀντέχουν να ὁμόφυλα ζευγάρια να μήν νομιμοποιήσουν τίς σχέσεις τους καί νά μένουν χωρίς παιδιά ...

Σ'ἐσένα ἀπευθύνεται ἡ ἐρώτησις πού ἒχεις τό τελευταῖο χαρτί στά χέρια σου καί θά τό παίξεις ἀλόγιστα, σ΄ἐσένα βολεμένε εὐρωλᾶγνε πού βολεύτηκες στίς πλᾶτες τῶν ἂλλων καί προσπαθεῖς να χατζωθεῖς μέ νύχια καί μέ δόντια στό βαμένο ἀπό αἳματα ἀθώων "συμπολιτῶν" σου ἐγκληματικό ἐργαλεῖο πού λέγεται εὐρώ,  σ'ἐσένα πού φτηνιάρικα, ἀλόγιστα,  δέχεσαι  να ἒχεις καταντήσει σέ λίγα χρόνια  μιά χλεμπονιάρικη μειοψηφία μέσα στήν ἲδια σου τήν χώρα !

Σ΄ἐσένα αἰθερόβιε μοναχοφάγε  ταξιδευτῆ ...

(Σημείωσις : Τήν λέξι πολίτης τήν βάζω σε παρένθεσι διότι σ' αὐτήν τήν χώρα οἱ ἂνθρωποι εἶναι ὑπήκοοι καί ὂχι πολίτες !...)