ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης: Μην Απογοητεύεστε Από Τα Μίντια!

"Ἒχουν τα κόλυβα στό ζωνάρι τους" ...

Τά συντηρεῖ ἀκόμη ἡ δική μας ἀφέλεια πού εὐτυχῶς, ἀρχίζει σιγά-σιγά να δίνει τόπο στήν λογική ...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΥΛΗΣ ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑΣ...

Μία ἀπέραντη λαοθάλασσα ἀνάλογη μέ αὐτήν τῆς ἐποχῆς Χριστόδουλου, ἀπέδειξε ὃτι οἱ Ἓλληνες παρά τά ὓπουλα καί ὑποχθόνονια κτυπήματα ἀπό τό ξενόδουλο πολιτικό σύστημα, εἲμαστε ἐδῶ ! 
Ζωντανοί, ἠθικά ἀκμαίοι  καί με μηνύματα πού  ἀπαντοῦν στούς πολιτικούς παλιάτσους οἱ ὁποίοι μέ τήν ἲδια εὐκολία πού παραδίδουν τήν ἱστορία μας, μᾶς παρέδωσαν βορᾶ στούς ξένους τοκογλύφους!
Ὃλοι οἱ ὁμιλητές ἦσαν ὑπέροχοι !  Μέσα ἀπό τά λόγια τους,   ἐκφραζόταν ἡ ψυχή τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων !
Οἱ Ἓλληνες γνωρίζουν τί πρέπει να γίνει !
Ἒχουν ὃμως βρεθεῖ στά δίκτυα τῆς σατανικῆς ἀράχνης πού ἒχουν ἁπλωθεῖ γύρω τους ἀπό ὃλον τόν μνημονιακό πολιτικό ὁρίζοντα ὁ ὁποῖος τά ΟΧΙ τους, τα μεταβάλλει σέ ἑρπετοειδῆ ΝΑΙ !
Γι'αὐτό, πρέπει να βεβαιωθοῦν ἀπό μᾶς ὃλοι οἱ διοργανωτές καί οἱ ὁμιλητές ὃτι ἒχουν κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων καί ὃτι ἐπενδύουμε ἀπό σήμερα,  πάνω στίς ἱστορικές τους πρωτοβουλίες !
Ἰδιαίτερα σπουδαῖες ἦσαν οἱ θέσεις καί οἱ ἀναλύσεις πού παρουσίασε ὁ στρατηγός :
Γιατί δέν ψηφίζουν οἱ Ἓλληνες πού ἐξαναγκάσηκαν να μεταναστεύσουν, ἑνῶ ψηφίζουν ἂτομα πού μπῆκαν μέ τό ἒτσι θέλω στήνἙλλάδα καί στήν συνέχεια πολιτοποιήθηκαν ; 
Γιατί ἡ Ἑλλάδα πού εἶναι  ὑπερ...εὐαίσθητη γύρω ἀπό ξένα μειονοτικά θέματα, δέν εἶδε ποτέ τήν σκληρή καταπίεσι πού ὑφίστανται κάποιες ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἓλληνες οἱ ὁποίοι ζοῦν στά Σκόπια καί στήν Ἀλβανία;
Γιατί ἡ Εὐρώπη δέν παίρνει τίς εὐθῦνες της ἀπέναντι στήν παράνομη μετανάστευσι, ἀλλά ἀντίθετα, ἐνυσχύει τόν πραγματικό τροφοδότη της, τήν Τουρκία με πακτωλούς χρημάτων στα ὁποῖα ποσά συμβάλλει καί ἡ μνημονιακή Ἑλλάδα με ἀποτέλεσμα να μᾶς στέλνει διαρκῶς περισσότερους ;
Ἡ Τουρκία ἒχει βάλει ἀεροπορικό εἰσητήριο 40 Εὐρώ γιά να παίρνει κόσμο ἀπό τό Ραμπάτ τοῦ Μαρόκου καί να τούς στέλνει μετά στήν  Ἑλλάδα  !
Ἀξίζει να ἀκούσουμε τόν στρατηγό καί στήν συνέχεια νομίζω ὃτι πρέπει να τόν ἐπιστρατεύσουμε...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ο ΑΠΟΛΥΣΤΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ !!!


Μέ τήν συμπαράστασι τῆς ἀποκομμένης ἀπό τήν λαϊκή θέλησι ἐπίσημης ἐκκλησίας  φυσικά ...
Δυστυχῶς, διάλογο με τέτοιες καταστάσεις δέν μπορεῖ νά κάνει κάποιος σοβαρός ἐχέφρων πολιτικός πού θέλει να ὑπερασπίζεται τά συμφέροντα τῶν πολιτῶν πού τόν ἐξουσιοδότησαν για νά διαχειρίζεται! 
Στο βίντεο γίνεται μία ἀνάλυσις πάνω στήν διαρκῆ ἡττοπαθῆ καί πανάθλια  ἐξωτερική μας πολιτική μέ ἐπιχειρήματα ἁπλῆς λογικῆς καί τήν ὁποία δέν τολμᾶ νά ἀγγίζει ὁ συρφετός τῶν βολεμένων ἐπαγγεματιῶν τῆς  πολιτικῆς διότι πάνω ἀπ ὃλα τό ἐπάγγελμα...
Καί αὐτό ἀπαιτεῖ πᾶντα ξένες πλᾶτες...
Ἂς ξέρουν ὃμως ὃτι ὁ συνδυασμός τῶν τερατουργημάτων πού διεργάζονται διαρκῶς εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων σέ ὃλα τά μέτωπα ἒχει ἀναβάσει στίς σκέψεις τους εἰκόνες μίσους καί ἀπαξιώσεως με ἐπιθυμίες ἐκδικήσεως πού ἀνάγουν σέ παλιές ἐποχές ...( εἶναι φρικτό νά ἀκοῦς ἀπό πολίτες να μιλοῦν γιά μαζικές κρεμάλλες κι'ἐσύ νά μήν παίρνεις τό μήνυμα...)
Στήν συνέχεια  ἓνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἱστορική ὁμιλία τοῦ  Ἂρη Βελουχιώτη γύρω ἀπό τό θέμα τῆς Μακεδονίας πού ἒγινε στήν ἐποχή τῆς δραστηριότητας του για να δοῦμε ἓνα κομμάτι ἀπό τήν διαχρονική προδοσία καί γιά τήν ὁποία ἡ συνειδητή ἀριστερά δέν ἒχει ἀλλάξει θέσεις  ...

Γιατί τά τραγικά ἒχουν πολύπλευρες διαστάσεις σ'αὐτή τήν χώρα!
Καί αὐτό τό γεγονός ἐπιβάλλει  νά ἐπιστρατεύσουμε τήν λογική ἀποβαλλοντας κάθε μορφῆς ἀφέλεια καί εὒκολη πίστι πού μᾶς διακατέχει ὡς λαό !


ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΦΙΝΑ 1943...Αλλά εμείς, ως λαός που ξυπνήσαμε πιά, δέν θά τούς επιτρέψουμε να μάς υποδουλώσουν, γιατί τήν δύναμη τήν έχουμε στά χέρια μας.Σκοπός μας δέ είνα να κτυπἠσουε τούς Γερμανούς καί τούς Ίταλούς, γιατί καί αυτοί στρατιώτες είναι σαν κι εμάς, αδέρφια μας και είναι όργανα διαφόρων φασιστών και κεφαλαιοκρατών γιά τήν υποδουλωση τών λαών και γι αυτό τούς έστειλαν εδώ κάτω.

Λοιπόν, να μήν τρέφετε μίσος γι αυτούς. Φταίνε οι διάφοροι Βολποι καί Γιάνκερς τής Ίταλίας και Γερμανίας. Εάν ρωτήσεις καλά - καλά κάθε στρατιώτη από αυτούς τί επιθυμεί, δέν θέλει τίποτ΄ άλλο από τό νά φθάσει σύντομα στό σπίτι καί στήν δουλειά του καί στα παιδιά του.

Σάς φέρνω παράδειγμα, πώς μάς επιβάλανε τό 1912 καί 1917 καί μετά τό 1920 να πολεμήσουμε γιά να κατακτήσουμε τήν Μακεδονία καί τήν Θράκη καί τήν Μ. Ασία καί να υποδουλώσουμε λαούς σάν τούς Βούλγαρους καί τούς Τούρκους καί να ανοίξουμε έτσι ένα άσπονδο μίσος μεταξύ μας, ιδίως μέ τούς Βούλγαρους, ενώ φυσικά σύνορα τής Ελλάδος, δέν είναι πέρα από τόν Όλυμπο καί μπορούμε πολύ καλά να ζήσουμε χωρίς νά εχουμε υποδουλώσει άλλον λαό.

Ο πρώτος μας σκοπός που θά έχουμε μόλις επικρατήσουμε, θά είναι νά σφάξουμε όλη τήν φάρα τών άτιμων αξιωματικών τού αστικού στρατού που άλλο δέν έκαναν πρίν, παρά κινήματα για να παίρνουν γαλόνια, μισθούς, να γίνονται πρόεδροι δημοκρατίας ή βασιλιάδες.

Τό κίνημα τού Ζερβα είναι πουλημένο στούς Εγγλέζους καί αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά τους. Είναι τελείως ξένο μέ τόν Ελληνικό λαό, αλλά έχουμε καί μ αυτόν λογαριασμό που πολύ γρήγοτα θα ξεκαθαρίσουμε γιά να φύγει κάθε εμπόδιο από τούς δρόμους.

Εμείς, τά παιδιά τού φτωχού λαού. είμαστε ικανοί καί αξιωματικοί να γίνουμε καί να διοικήσουμε τόν τόπο μας

(Τό κείμενο αύτόείναι καταγεγταμένο στό βιβλίο, "η Ευβοια υπό κατοχή", Τόμος Β τεύχος Α σελίς 367 καί στήν εφημερίδα "Πατριώτης" όργανο πατριωτικής απελευθερωτικής κίνησης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Δημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα" από τόν δημοσιογράφο τού Κυκλαδικού τύπου Γ.Α.Πούλιο.)


Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Διάλογοι μεταξύ προβάτων ...

 
Λέει τό ἓνα πρόβατο : Μά πῶς να γίνει ;Τόν φάγαμε τόν σανό...Τζάμπα κανείς δέν σέ ταΐζει... Ἒτσι, χρωστᾶς τήν γούνα σου στόν χασάπη ...
Καί συμπληρώνει τό ἂλλο πρόβατο : Νά δεῖς ἀκριβά πού πληρώνουν τόν σανό στήν ὑπόλοιπη Ευρώπη ! Τί νομίζαμε ἐμεῖς, ὃτι θα τον φᾶμε τζάμπα ;...
Τόν φάγαμε κύριοι τόν σανό ! Τώρα σκύψετε καί πληρώσετε !!!...
Καί ἒρχεται καί τό μοσχοαναθρεμένο ἀπό τήν Εὐρώπη πού δέν τοῦ ἒφθανε τό ντόπιο προϊόν καί προσθέτει : Νά δεῖς ἐκεῖ πόσο ἀκριβά τόν πληρώνουν τόν σανό ! Δουλεύοντας ἀπό τό πρωΐ ὡς τό βράδυ ! Κάθονται κάθε Σάββατο μόνον νά πιοῦν δύο μπῦρες καί να ξεδώσουν ...
Τί τό περάσατε ἐσεῖς ; Κάθε βράδυ ἀντί γιά σανό μοῦ θέλετε καλοπέρασι!!!...
Καί ἀκούω καί ἂλλο πρόβατο ἀπό Εύρωπαϊκή χώρα πού ἒχει κάπως προβληματιστεῖ να λέει ὃτι οἱ ἐκεῖ τσοπάνηδες, τούς λένε να μήν ἒχουν παράπονα γιατί στήν ἂλλη μάντρα τῆς νότιας Εὐρώπης εἶναι χειρότερα ...
Ἑπομένως, να πληρώνουν τά χρέη τούς γιά τόν ντόπιο σανό καί να μήν μιλᾶνε ...
Καί πάνω στόν πανικό τους δέν βλέπουν ὃτι τούς ἒχουν χρεώσει σάν κάποιους  παλιούς πονηρούς μπακάληδες πού χρέωναν  ἀνεξέλεκτα με τά μπλοκάκια...
Γιατί  τά πρόβατα, τό μόνο ἐργαλεῖο ἀντιστάσεως πού ἒμαθαν στήν ζωή τους εἶναι να τσακώνωνται μεταξύ τους γιά τό ἂν ὁ σανός πρέπει να τούς πέφτει κάθε φορά ἀπό τά δεξιά ἢ ἀριστερά τῆς μάντρας...- Ἂς μήν γελᾶμε ἐδῶ, διότι μιλᾶμε γιά πρόβατα... -
Ἒτσι γι'αὐτό, τά χρέη τους ἀντί να ἐλατώνονται, διαρκῶς αὐξάνουν...
Ἀλλα τά ἀνάλογα  τούς λένε καί στήν Ἀμερικάνικη Ἣπειρο οἱ ἀντίστοιχοι Ἀμερικανοχασάπηδες !   Μόνον πού ἐκεῖ τούς προσφέρουν  ἀντί γιά ἁπλό σανό, ἐξεληγμένο φύραμα...
Διαποτισμένο μέ πλούσια ἰχνοστοιχεῖα  ἀπό αἳματα προβάτων πού ἒσφαξαν σέ ἆλλα φτωχά μαντριά...Πού ὀνομάζονταν Ἰράκ, Γιουγκοσλαβία.Λιβύη κλπ
Γι΄αὐτό, αὐτά τά πρόβατα, ἀπό τό πάχος ἒχουν γίνει ἰδιαίτερα δυσκίνητα στό σῶμα καί στό μυαλό ...
Γενικά παντοῦ λένε στά πρόβατα, ὃτι πέσαμε ἒξω διότι σᾶς δώσαμε μεγαλύτερες μερίδες σανοῦ ἢ ἀνάλογα φυράματος  καί τώρα πρέπει να πληρώσετε ἀκριβά  με τίς γοῦνες  σας ἢ διαφορετικά τίς περιουρίες σας!
Περιουσίες ;
Εἶναι δυνατό τά πρόβατα νά ἒχουν περιουσία ;
Ἀπαράδεκτο !  Τά πρόβατα εἶναι φτιαγμένα γιά βοσκές μέ σκοπό να παράγουν γάλα, μαλί καί κρέας !
Ἀλλά ἡ μεγάλη Εὐρωπαϊκή καί δυτική οἰκογένεια τῶν προβάτων, εἶναι καί σοφά δομημένη.
Πρῶτα πληρώνουν τά πρόβατα τοῦ νότου λόγω κλίματος καί ἀποστάσεως οὓτως ὣστε να μήν ἀκοῦνε αὐτά τοῦ Βορρᾶ τούς θορύβους ἀπό τήν ἐπέλασι τῶν Εὐρωχασάπηδων πού ἦρθαν να εἰσπράξουν τό  ἀντίτιμο τοῦ σανοῦ καί ἀρχίσουν να σκέφτωνται τήν δική τους μοῖρα...
Αὐτά τά θέλουν ποιό παχιά, ποιό ἀναθρεμένα καί γιά τίς πίσω ἀνάγκες τους ...
Γι'αὐτό καί τά ἒριξαν γιά να κερδίζουν  χρόνο μέσα στά σπήλαια τῶν Κυκλώπων  ... Καί θά εἶναι τυχερά, ὃσα φαγωθοῦν τελευταία...