Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Α7 Corsair τά ἀεροπλᾶνα τῆς "χούντας"..

  Ἀφοῦ σκόπευσε να προδώσει τήν Κύπρο γιατί παρήγγειλε τα Corsair πού εἶχαν προδιαγραφές για τήν ἀεροπορική της κάλυψι ; ...
Ἀλλά καί  τό ἀξιοσημείωτο. Ἀκόμη ἓνα μέρος τῶν ἐνεργῶν ἀμυντικῶν μας ἐξοπλισμῶν ἒχουν παραγγελθεῖ αὐτή τήν ἐποχή !
Καί τό ἐρώτημα. 
Σήμερα ἡ "δημοκρατία" πού μεθαύριο τιμᾶ τήν γέννεσί της, τί ἒχει προβλέψει γιά τήν αὐριανή ἃμυνα τῆς χώρας ;..
Οἱ αἰώνιοι ἀντίπαλοι μπῆκαν στόν ἀστερισμό τῶν ἀόρατων ὁπλικῶν συστημάτων...
Ki ἐμεῖς βλέπουμε να κινδυνεύουμε ἀπό τόν γεναιόφρονα ὑπαξιωματικό πού ἀρνήθηκε να γίνει φιλιππινέζα τῶν hotspot !!!...
Παραθέτω τό ἀξιόλογο δημοσίευμα ἒτσι ἐπετειακά ...
Το αεροσκάφος που προσέφερε όσο κανένα άλλο στην δύναμη της ελληνικής αποτροπής στο Αιγαίο ήταν το A-7H/Ε Corsair.
Παραγγέλθηκε από την δικτατορική κυβέρνηση το 1972 (όπως και τα Mirage F.1, τα F-4E Phantom, τα άρματα AMX-30, το ΤΟΜΑ AMX-10P, τα υποβρύχια Type 209, οι πυραυλάκατοι La Combattante με βλήματα Exocet κλπ), ήρθε στην Ελλάδα το 1975 και παρά τα ατυχήματα που σημάδεψαν την πρώτη δεκαετία υπηρεσίας του λόγω κινητήρα, έδωσε στην ΠΑ την δυνατότητα μακρού πλήγματος σε όλη την γεωγραφική επιφάνεια της Τουρκίας και φυσικά στην Κύπρο.
Γιά περισσότερα ἐδῶ

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Πουτ@@@@@νες στά κρεβάτια σας ...

Οἱ "θεσμοί" δέν εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπό τήν μέχρι τώρα προσαρμογή σας στίς σύγχρονες Εὐρωπαϊκές ἰδιαιτερότητες πού ἀποτελοῦν τίς σύγχρονες ἀξίες της καί πού κατέκλεισαν τίς ἀγορές της ...
Θέλουν καί ἂλλους ἐκσυγχρονισμούς γιά να γίνουμε πραγματικά Εὐρω...πέη  !!!
Πρῶτα ἀπ ὃλα ὀφείλετε να καταλάβετε ὃτ τό σκύψιμο ἀποτελεῖ βασική κίνησι γιά να ξεκινήσουν καί ἑδραιωθοῦν ὃλοι οἱ ...ἐκσυγχρονισμοί πού ἐπιβάλλονται ἀπό τούς "θεσμούς" ...
Δεύτερη κίνησις εἶναι να μήν φεύγετε ἀπό τήν σειρά τοῦ κοπαδιοῦ γιατί ἂν βρεθεῖτε ἒξω ἀπό αὐτό, θά σᾶς φᾶνε οἱ λύκοι... Ἃλωστε πού θα βρεῖτε τόσο πλούσιο σανό ἒξω ἀπό τό μαντρί ;...
Στήν σειρά λοιπόν να ψηφίσετε τόν κάθε τσοπάνη πού παρά τήν διάθεσι μεγάλου ἀριθμοῦ προβάτων στούς χασάπηδες, ἒδειξε ὃτι εἶναι ἱκανός να διατηρεῖ ἀκόμη τό κοπάδι του...
Ἒχει μεγάλη διαφορά να σέ τρώει ὁ χασάπης γιά να μήν κινδυνέψεις ἀπό τόν λύκο...
Ἒχει μεγάλη διαφορά να ἐκδίδεσαι μπρόστα στίς "θεσμικές" ἀνωμαλίες  οἱ ὁποῖες σήμερα ἒγιναν ἡ ἀποκορύφωσις τῶν σύγχρονων γενετήσιων ἐκσυγχρονισμῶν τούς ὁποίους με ἱερή προσήλωσι καί με τήν σιωπηρή εὐλογία τῆς ἐπίσημης Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας ἐγκαθιστοῦμε σέ ὃλες τίς βαθμίδες τοῦ συστήματος κρατικῆς παιδείας...
Ἒτσι να ἐξοικειονώμαστε ἀπό νωρίς με ὃλα αὐτά τά ἐκσυγχρονιστικά πρότυπα...
Γιά να βιώνουμε τίς σύγχρονες   ἂγριες ὀργιαστικές καταστάσεις πού δίνουν ἂλλη ὑπόστασι στήν ζωή μας ...
Νά παραδίδεις τά σπίτια σου στούς τραπεζίτες καί στό κράτος τους, φωνάζοντας, θέλω κι ἂλλο...
Πάρτε τα ὃλα ... Σᾶς παραδίδομαι ... Δέν φεύγω ἀπό το κοπάδι για να μήν μέ χάσετε ... Αὐτήν τήν ἀνωμαλία πολύ τήν γουστάρω ... Ἒγινα λοιπόν γνήσιο Εὐρω...πέος πού εἶναι πλέον ἂχρηστο καί ἀδρανές... γιατί ἐδῶ ἂλλαξε ἡ φύσις τῶν πραγμάτων ... Ἐκσυγχρονίστηκε ... Τά πάνω ἦρθαν κάτω καί ἀντίθετα...
Ἂς ἀπολαύσουμε λεπτομέρειες ἀπό τήν ἒιδησιἐδῶ
 

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ὁ φόβος μας ἀποτελεῖ τόν δικό τους νόμο...

Ἂκοῦτε τί λένε !!!...
<<Αν ένας φορολογούμενος οφείλει στο Δημόσιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ και δεν έχει καθόλου καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιου άλλου ακινήτου που κατέχει! Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να δεσμεύσει και να κατάσχει ακίνητο ακόμη και για ένα σχετικά χαμηλό χρέος.>>...
Αὐτά λέει ἡ εἲδησις  !!!!
Τό ἐρώτημα : Ποιός ὀφείλει ρέ  !!!!!!!!
Οἱ μόνοι πού ὀφείλουν  σ'αὐτό τό Ἱερό Ἒθνος , εἶναι οἱ ψεῦτες,  κλέφτες ,  ληστές , κλεφτοαποδόχοι, ἐπίορκοι λειτουργοί, φτηνές μαριονέττες πού δουλεύουν γιά ξένα συμφέροντα καί πού μέ ὃλες αὐτές τίς ἰδιότητες μέσα ἀπό διαβολικές τακτικές καί με ὑποκριτικές "ἀντιπαλότητες"μεταξύ των,  κατάφεραν  τήν μειοψηφική τους δύναμι να τήν μετατρέψουν σε ἐξουσία  !
Σέ ὃλους αὐτούς τούς ἀλαζόνες σατράπες, τό μονον  πού χρωστᾶμε ὡς λαός εἶναι ἡ μοναδική ἀπάντησις:
Νά πάρετε φόρα καί νά πᾶτε στόν διάβολο !!!...
Διαβάζουμε τήν πάρα κάτω εἲδησι ἐδῶ
Ἒτσι γιά να δοῦμε τήν ψυχοσύνθεσι τοῦ αὐθάδη μεσάζοντα κατακτητή ...
Καί να ἀναλογισθοῦμε σ'αὐτή τήν σύγκρουσι πού ἒρχεται ὃτι ὁ φόβος μας ἀποτελεῖ τήν μοναδική του δύναμι ...

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Αποβολή σε μαθητή έδωσε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δάσκαλος επειδή ύψωσε την Ελληνική σημαία

ΝΑ  ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ  Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ !  ΟΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ! 
Ἐπί τρία  χρόνια τό σχολεῖο δέν εἶχε Ἑλληνική σημαῖα  !
Καί κανένας ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς του δέν εἶχε ἐνδιαφερθεῖ  ! 
Οὒτε κἂν τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου !
Ἐνδιαφέρθηκαν ὃμως καί ἒδιξαν τήν ἀθλιότητά τους ἐνάντια στόν μαθητή ὁ ὁποῖος ἐκφράζοντας τό σύνολο τῶν συμμαθητῶν του καί δείχνοντας ὃτι τήν παιδεία πού τοῦ  στερεῖ τό σχολεῖο τήν πῆρε ἀπό τήν οἰκογένειά του, ἀνέβηκε στόν ἱστό καί τήν ἒβαλε στήν θέσι της !
Ἒτσι ἀντί να αὐτομαστυγωθοῦν οἱ συγκεκριμένοι  ἐκπαιδευτικοί γιά τήν ἀμέλειά τους τιμώρησαν τόν μαθητή  ! 
Μᾶλλον ἡ ἀμέλεια αὐτή, δέν  ἒμοιαζε με ἀθῶα ...
Οἱ δυνάμεις κατοχῆς ἐλέγχουν λοιπόν καί τόν κλάδο τῶν ἐκπαιδευτικῶν στήν περιοχή !  
Πρέπει να ἒχουν  ἀντοχές τα νεῦρα σου γιά να παρακολουθήσεις αὐτό τό βίντεο ...

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Τό κράτος δέν ἐγκαταλείπει ποτέ το παρακράτος του...

Σήμερα μόνον παραπομπές σε πηγές εἰδήσεων μέσα ἀπό τίς ὁποῖες βγαίνει μία σύνθεσις...
Αὐτή τοῦ σημερινοῦ μας τίτλου ... δηλαδή τῶν σχέσεων κράτους καί παρακράτους .
Στήν πρώτη παραπομπή ἒχουμε τήν ὑποδοχή...
Ποιοί τήν  κάνουν ;... ἐδῶ
Λίγη ἀπό τήν ἱστορία τῆς 17 Νοέμβρη... Ἀξίζει ... Ἂν "ἀνήκετε" στήν Δεξιά ἰδιαίτερα, κρατηθεῖτε...
ἐδῶ 
Καί μία ἀνακοίνωσις ἀπό τόν μοναδικό ...ἁμαρτωλό πολιτικό χῶρο, πού δένει ὃλα αὐτά τά στοιχεῖα πού συνδέουν μεταξύ τούς ...ἀναμάρτητους ἐδῶ