ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Ἡ... δημοκρατία τοῦ κομματικοῦ προλεταριάτου...

...και τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν !

Η ενέργεια μπλοκαρίστηκε

  • Έχετε μπλοκαριστεί προσωρινά για joining and posting to groups that you do not manage μέχρι 24 Μαρτίου στις 1:15 μ.μ.
  • Αν νομίζετε ότι το βλέπετε κατά λάθος, ενημερώστε μας.

Η Αμυντική Γύμνια Της Ευρώπης

Πῶς θά μποροῦσε να ἀναπτύξει ἀμυντικές δομές ἡ Εὐρώπη ὃταν οἱ ἀξιακές της δομές  εἶναι σάπιες ;

Ἡ ἱστορία τῆς Εὐρώπης, εἶναι ἡ ὑπόγεια προσπάθεια τοῦ Βορρᾶ να ὑποδουλώσει τόν Νότο.

Ὃλοι οἱ νόμοι φωτογράφιζαν τά συμφέροντα τοῦ Βορρᾶ σε ὃλα τά ἐπίπεδα. Στήν βιομηχανία, στό ἐμπόριο, στόν ἀγροτικό τομέα .

Ἡ Εὐρώπη ἐπιδότησε τούς παραγωγούς νά παραιτηθοῦν τῶν δικαιωμάτων τῆς καπνοκαλλιέργειας, τῆς ἀμπελουργίας, τῆς ἁλιείας ἀφοῦ πρῶτα εἶχε καταφέρει μέσω διεθνῶν συμφωνιῶν να πλημυρίσει ἐλέυθερα τίς ἀγορές μέ ξένα φτηνά προϊόντα τά ὁποῖα δέν μπορούσαμε να ἀνταγωνιστοῦμε..

Κατάφερε να ἐλέγχει ὁδικό δίκτυο, λιμάνια, ἀεροδρόμια καί λοιπές ὑποδομές.

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέ τό ὁδικό δίκτυο, ἒχει ἐπιβάλλει τά βαρύτερα σε βαθμό ὓβρεως διόδια στόν κόσμο!

Δηλαδή ἡ Εὐρώπη, δέν ἦρθε ὡς ἑταῖρος ἀλλά ὡς ὓπουλος κατακτητής ...

Γι'αὐτό, ὂχι μὀνον μᾶς εἶναι ἀδιάφορο τό ὃτι δέν ἀνέπτυξε ἀμυντικές ὑποδομές, ἀλλά  εἶναι συμφέρον μας αὐτή ἡ ἀδυναμία.  

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέσα ἀπό τήν στρατιωτική ὀργάνωσι, θά ἦταν ἀκόμη δεινότερη ἡ θέσις μας μέ τά μνημόνια .

Τώρα, ἀρκεῖ μία ἀπόφασις μιᾶς πατριωτικῆς κυβερνήσεως να τα καταγγείλει καί να ἀπελευθερώσει τόν λαό ἀπό αὐτήν τήν πρωτοφανῆ ἂθλια δουλεία.

Περιμένουμε στιβαγμάνοι ἀνάμεσα σε πόνο καί ἐρείπια... Ἲσως μία ἀνοησία τῆς Τουρκίας, μᾶς ἀποβεῖ σωτήρια ...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Τό Βερολῖνο πουλᾶ στήν Τουρκία ὃπλα ἑκατομυρίων Εὐρώ !

Καί νά ἒχεις μπροστά σου ἓνα πανάθλιο  πολιτικό κατεστημένο πού μᾶς πρίζει κάθε φορά ὃτι θά χάσει ἡ Τουρκία τήν "Εὐρωπαϊκή  προοπτική" της, με τήν διεθνή καί ἐσωτερική της παραβατικότητα !
Ἓνα κατεστημένο πού ἐπί δεκαετίας ξεπουλοῦσε τήν οἰκονομία μας καί τίς ἐλευθερίες σ'αὐτούς πού θα μᾶς παρεῖχαν ἀσφάλεια ἀπέναντι στόν Τουρκικό "κίνδυνο" !
Τελικά ἀποδεικνύεται ὃτι ἡ Εὐρώπη τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί τῶν ἀξιῶν, ἦταν μία φοβερή ἀπάτη ! Μία προσωπίδα, ἓνα ἐξωτερικό φτιασίδωμα πού ἒπεσε με τόν χρόνο καί ἀποκάλυψε τήν γριά πόρνη πού δέν μπορεῖ τό ζαρωμένο της δέρμα να κρατήσει ὃλα τά πρόσθετα σουβαντουπιά ...
Εἶναι ἡ ἲδια πού ἐχθές ἂνοιγε τόν δρόμο στούς Τούρκους γιά να διαπράξουν τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἁρμενίων καί ἂλλων μειονοτήτων !
Ἡ ἲδια σήμερα τούς ἐξοπλίζει γιά να ἀφανήσουν μέ  τον ἲδιον τροπο τούς Κούρδους στό Ἀφρίν !
Ἡ ἲδια πού ἐχθές βομβάρδιζε τήν Γιουγκολαβία, σήμερα δινει ὃπλα πού θα στραφοῦν καί στίς δικές μας πλᾶτες !
Κι' ἐσύ ἀνόητε πού ἒφαγες τήν κομματική φόλα, ἀδυνατεῖς να συλλάβεις τά νοήματα τῶν καιρῶν καί παραδέρνεσαι μέσα στίς ξεφτισμένες ἀπό τόν χρόνο κομματικές ἰδεοληψίες καί στα φτηνά ἐπιχειρήματα τοῦ κομματικοῦ κακομοίρη πού λέει, τί μποροῦμε να κάνουμε ;... Ἀφοῦ ἒτσι θέλουν οι μεγάλοι ...
Ἀλλοίμονον ὃμως στά ἒθνη πού τήν ἀδυναμία τήν ἒχουν ὣς τρόπο ἐπιβιώσεως ...

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Υβριδική Απειλή Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου & Δ(ή)γματα Λογικής

Πρέπει καθημερινῶς να παρακολουθοῦμε αὐτό τό κανάλι!

Ἀλήθειες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν πραγματικότητα καί τήν κοινή λογική  !

Ὣς λαός σπάσαμε τό φρᾶγμα τῆς ἀνοησίας με ὃλον αὐτόν τό κομματικό ὑπόκοσμο πού μπλέξαμε !!!!!!

Ἂν δέν συνέλθουμε δραστικά δέν θά ὑπάρχει ἀναστροφή ἀπό αὐτή τήν ἐθνική κατηφόρα  !!!

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ειρήνη Μαρούπα "Η εσχάτη προδοσια της Μακεδονιας μας ...

Μία συνέντευξις με πολύ μεγάλο  ἐνδιαφέρον !!! 

Ἂς ἒχουμε στόν νοῦ μας ὃλους ὃσους ἒχουν λόγο πατριωτικό καί  προβάλλουν μέ παρησία τήν δραματικότητα τῶν ἐθνικῶν καταστάσεων ! 

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ἐπανάσταση ἢθους !!!

Ποιός γνωριζει τόν παλιό εἰσαγγελέα Δημήτριο Τσεβᾶ ;
Τό μνημόσυνο  πού τοῦ ἒγινε μέσω τῆς ἱστοσελίδας μας, ἂν καί ἒγινε πρίν πέντε μῆνες , ἐξακολουθεῖ να κρατᾶ τήν ἐπικαιρότητα με τίς ἐπισκέψεις τῶν φίλων μας. 
Ὃπως ἀκριβῶς ἰδιαίτερα ἐπίκαιρες εἶναι καί οἱ σκέψεις του πού ἐκφράζονται μέσα ἀπό τό μανιφέστο του τοῦ ὁποίου παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα μέ τήν ὑπόσχεσι ὃτι σύντομα θα το προβάλλουμε ὁλόκληρο. 

<<Όσοι λοιπόν ενστερνίζονται αυτές πς αρχές καλούνται σε συναγερμό, σε μια ειρηνική
επανάσταση συνειδήσεων· σε μια πλατιά "συμμαχία" κοινωνικών δυνάμεων και πολιτικών τά-
σεων καλούνται να δώσουν διέξοδο στην αγωνία τους και να υλοποιήσουν τους οραματι-
σμούς τους. Καλούνται, κυρίως, οι έντιμοι, οι υψηλόφρονες, οι γνήσιοι δημοκράτες - έξω
και πέρα από κομματικές ετικέτες: οι ελληνόφρονες της Δεξιάς, οι ένθερμοι οπαδοί του
κεντρώου χώρου και τα επώνυμα στελέχη της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παρατά-
ξεως, οι εκφραστές του γνήσιου δημοκρατικού σοσιαλισμού, οι αφανάτιστοι ιδεολόγοι
της προοδευτικής αριστεράς - όλοι όσοι οραματίζονται αλλά και ενστερνίζονται το γνήσιο
δημοκρατικό ιδεώδες και έχουν την δυνατότητα  να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Οφείλουν να
δεχθούν τα μηνύματα των καιρών και να προσφέρουν την μεγαλύτερη εθνική υπηρεσία
στην πολιτική ιστορία του τόπου μας: να συναινέσουν και να προσέλθουν σε μια πλατιά
πανδημοκρατική ένωση ιδεών και προοπτικών για να ξεκαθαρίσουν οι ελληνικοί πολιτικοί ο-
ρίζοντες και να διαλυθούν τα ιδεολογικά νεφελώματα. Για να επανεύρει την αληθινή έκ-
φρασή του το γνήσιο δημοκρατικό φρόνημα, να ξανανθίσει η ελπίδα και να εξαφανισθούν
οι επιφυλάξεις και οι δισταγμοί. Για να εμποδισθεί ο δικομματισμός, να παταχθεί ο φανατι-
σμός, να αποτραπεί η πόλωση και να υπάρξει ομαλή και σωσπκή εξέλιξη των κοινωνικών και
πολιπκών μας πραγμάτων. Για να απαλλαγεί η χώρα από την κοινωνική αγκύλωση και τα πο-
λιτικά αδιέξοδα! Για να παραμερισθούν τα εξτρεμιστικά άκρα και να τεθεί φραγμός ενώσεως συμπαγούς στην ανευθυνότητα και την εξαχρείωση. Για να τεθεί και πάλι η υπευθυνότητα θεμέλιο ασάλευτο της υπάρξεώς μας  και το ἠθος , το ένα και μόνο, το γνήσιο ανθρώπινο ήθος, να καταστεί πηδάλιο σταθερό αλλά και μοναδικό της ζωής μας, ο "δαίμων" των πράξεων μας. Για να περισώσουμε την ελευ-
θερία μας και την ανθρωπιά μας και - ίσως - την δημοκρατία μας! >>

ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνάντηση Κουβέλη με τους γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών -...

Ἂν ἦσαν τό παιδί σας κύριε Κουβέλη τί θά κάνατε ; Εἶπε ἡ πονεμένη μητέρα .

Πρῶτον, δέν θα ὑπῆρχε περίπτωσις να ἦταν τό παιδί τοῦ κάθε Κουρβέλη στά σύνορα ...

καί δεύτερον, ἂν εἶχε τύχει να πάει γιά ράφτιν στον ποταμό, ἀπό τήν πλῆξι πού θα ὑπηρετοῦσε στό σπίτι του, ἂν τόν εἶχε παρασύρει τό κῦμα στήν ἀντίθετη ὂχθη καί τόν εἶχαν πιάσει οἱ Τοῦρκοι, δέν θά δίσταζε να προσκυνήσει ἀπό τόν Ποῦτιν μεχρι καί τόν τελευταῖο λακέ τῆς Ἀμερικάνικης πρεσβείας τονίζοντας τους γιά τίς ὑποχρεώσεις τῶν "συμμάχων"...

Τό κατάλαβες ἀδελφέ μου ;.....ἀντίθετη